Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Til tross for nøysomhet og forsiktighet ved opprettelse av Alcochem’s webside, kan det hende relevant informasjon kan ha blitt utelatt eller at feilaktig informasjon er oppgitt.

Inneholdet kan endres når som helt uten ytterligere forhåndsinformasjon.

Alcochem akseptere ikke ansvarerstatning forårsaket  av bruk fra websiden og/eller inneholdet eller at siden er midlertidig ute av drift.

Alcochem har opphavsrettigheter og er eier av dokumenter og bilder på websiden  og også til tredje parts dokumenter og bilder hvor det foreligger lisenser.

Kopiering eller reproduksjon av inneholdet fra websiden skal alltid godkjennes skriftlig på forhånd av Alcochem.